Publikováno

Opalovací krémy – jak je to s SPF

Jak je to s SPF u opalovacích krémů

SPF je zkratka pro Sun Protection Factor (ochranný sluneční faktor) a označuje, jak dobře bude opalovací krém chránit pokožku proti UVB slunečnímu záření. UVB záření způsobuje spálení pokožky, pokožku poškozuje a může přispět ke vzniku rakoviny kůže. Z toho důvodu je uvedení míry SPF ochrany na opalovacích krémech povinné.

Udává se například, že pokud by se vaše pokožka spálila po 10 minutách pobytu na slunci, použití opalovacího krému SPF 15 by vám umožnilo zůstat na slunci bez spálení přibližně 150 minut (faktor prodlužující čas 15 krát). Je to ale jen hrubý odhad a samozřejmě hodně záleží na typu pokožky, intenzitě slunečního záření a množství použitého opalovacího krému.

Jakou hodnotu SPF zvolit

Pro optimální ochranu před slunečními paprsky doporučují odborníci použít opalovací krém s minimální hodnotou SPF 15, aplikovat dostatečné množství krému (přibližně 2 mg/cm2 pokožky) a opakovat aplikaci každé 2 hodiny. Je téměř nemožné odměřovat pokaždé správné množství krému a proto se doporučuje aplikovat dostatečnou (viditelnou) vrstvu na pokožku a pak postupně roztírat.

Důležité je, že hodnota SPF není lineární. Pokud použijete krém s dvojnásobnou hodnotou SPF, nebudete mít dvakrát vyšší ochranu před sluncem. Tohle je důležité, protože se stále velmi často setkávám s názorem, že např. krém s SPF 100 chrání před paprsky dvakrát více než SPF 50. A to je omyl. Podívejte se na následující údaje.

  • SPF 15 blokuje 93 % UVB paprsků
  • SPF 30 blokuje 97 % UVB paprsků
  • SPF 50 blokuje 98 % UVB paprsků
  • SPF 100 blokuje 99 % UVB paprsků

Všimněte si, že opalovací krém s SPF 100 poskytuje jen o 2 % větší ochranu než opalovací krém SPF 30. Sama za sebe doporučuji používat opalovací krémy s hodnotami minimálně 15 a maximálně 50. Krémům s vyššími hodnotami SPF bych se radši vyhnula. Z toho důvodu najdete u mě v e-shopu opalovací krémy s maximální hodnotou SPF 50.


[products ids=“3456,3445,7099″ columns=“3″ orderby=“date“]


Proč nepoužívat vysoké ochranné faktory proti slunci

  1. Ochrana není výrazně vyšší – opalovací krémy s velmi vysokými SPF (jako je třeba SPF 75, nebo 100) nenabízejí výrazně větší ochranu před slunečními paprsky než SPF 30 (viz příklad výše). Krémy s vysokým SPF navíc často navozují u spotřebitelů dojem, že jsou před sluncem chráněni mnohem více, než tomu tak skutečně je.
  2. Nevyvážená ochrana UVB vs. UVA – opalovací krémy by měly pokožku chránit taky před UVA zářením a to alespoň z jedné třetiny hodnoty UVB ochrany. Opalovací krémy s vysokým SPF faktorem často nabízejí mnohem větší ochranu před UVB zářením, než před zářením UVA a to zase přispívá k mylnému dojmu o míře ochrany pokožky.
  3. Mylný dojem o větší ochraně – spotřebitelé, kteří si kupují opalovací krémy s vysokým faktorem SPF, mají často falešný pocit bezpečí. Zůstávají na slunci mnohem déle než ti, kteří používají krémy s nižším SPF. To může vést k nadměrnému vystavování se škodlivým paprskům UVB a UVA. Philippe Autier, vědec, který dříve působil v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer) Světové zdravotnické organizace, provedl řadu studií a je přesvědčen, že produkty s vysokým SPF podněcují k „zásadním změnám v chování při opalování“, které mohou být příčinou zvýšeného rizika vzniku melanomu. Autier ve dvou studiích potvrdil, že evropští rekreanti strávili na slunci celkově více času, když místo opalovacího krému s SPF 10 použili krém s SPF 30 (Autier 1999, 2000). Předpokládám, že rozdíl by se vztahoval taky na krémy s hodnotami SPF vyššími než 50.
  4. Výrobky s vysokým obsahem SPF mohou představovat větší zdravotní rizika. Výrobky s vysokým SPF vyžadují vyšší koncentrace chemických látek, které filtrují sluneční záření, než opalovací krémy s nízkým SPF. Některé z těchto chemických látek mohou představovat zdravotní rizika, pokud proniknou pokožkou do organismu. Některé mohou vyvolat alergické kožní reakce.

A jak jsou opalovací krémy testovány?

Všechny opalovací krémy jsou podrobeny zkoušce SPF. Existují tři hlavní typy testování SPF: statické SPF, SPF voděodolnost 40 minut a SPF voděodolnost 80 minut. Všichni výrobci opalovacích krémů musí dodržovat přesně stejný test, což zaručuje konzistentní údaje o hodnotách SPF na všech opalovacích krémech s chemickými a minerálními filtry.

zdroje:

www.badgerbalm.com

www.ewg.org

Autier, P., Dore, J. F., Reis, A. C., Grivegnee, A., Ollivaud, L., Truchetet, F., … & Césarini, J. P. (2000). Sunscreen use and intentional exposure to ultraviolet A and B radiation: a double blind randomized trial using personal dosimeters. British journal of cancer, 83(9), 1243-1248.

Autier, P., Dore, J. F., Negrier, S., Lienard, D., Panizzon, R., Lejeune, F. J., … & Eggermont, A. M. (1999). Sunscreen use and duration of sun exposure: a double-blind, randomized trial. Journal of the National Cancer Institute, 91(15), 1304-1309.